Oferta

Oferta

Oferta

Certyfikacja

 

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. (CIT) prowadzi usługi certyfikacji w zakresie weryfikacji WE podsystemów: „Infrastruktura“, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zgodnie z wymaganiami stosownych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) oraz przepisami krajowymi. Certyfikacja odbywa się zgodnie z programem certyfikacji PrC01_SG Program certyfikacji podsystemu wg modułu SG, który jednostka udostępnia na życzenie.

Pozostałe usługi

Oferujemy następujące usługi na rzecz sektora kolei, wykraczające poza zakres certyfikacji, tj. sporządzanie analiz i opracowań dot. interoperacyjności, w tym:

  • porównanie polskich przepisów budowlanych z wymaganiami TSI,
  • analiza wymagań dotyczących uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych,
  • wykonywanie pomiarów zrozumiałości mowy,
  • wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia.

Szkolenia otwarte

 

Szkolenia otwarte prowadzone są przez pracowników CIT, posiadających fachową wiedzę z zakresu procesu certyfikacji podsystemów strukturalnych.

 

Pytania w sprawach związanych z przeprowadzaniem szkoleń otwartych oferowanych przez CIT Sp. z o. o. należy przesłać na adres mailowy firmy: cit@ceintr.pl lub kierować pod nr tel. +48 71 718 40 10.

 

 

Aktualnie CIT prowadzi następujące szkolenia otwarte:

 

  • Zapewnienie interoperacyjności systemu kolei na gruncie przepisów unijnych i polskich – istota, wymagania i zasady oceny.
  • Certyfikacja podsystemu „Infrastruktura” w aspekcie interoperacyjności – dokumentacja projektowa i zasady oceny.
  • Certyfikacja podsystemu „Energia” i jego składników w aspekcie interoperacyjności.
  • Certyfikacja podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” i jego składników w aspekcie interoperacyjności.