O firmie

O firmie

O firmie

Informacje podstawowe

 

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Spółka z o.o. (CIT) z siedzibą we Wrocławiu, została utworzona w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych w dniu 26 stycznia 2010 roku.

CIT jest jednostką certyfikującą wyroby, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 164, autoryzację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej do wykonywania zadań związanych z oceną zgodności podsystemów strukturalnych „Infrastruktura”, „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”.

Spółka została wpisana do wykazu jednostek notyfikowanych w bazie NANDO pod numerem identyfikacyjnym 2365.

CIT jako jednostka notyfikowana bierze udział w działalności grupy koordynacyjnej jednostek notyfikowanych (NB Rail) działających w ramach Dyrektywy 2016/797 oraz w działalności grupy ds. ERTMS, o której mowa w art. 29 Rozporządzenia (UE) 2016/796, ustanowionej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Grupa NB Rail jest dostępna pod adresem: www.nb-rail.eu

Misja firmy

Naszym hasłem przewodnim jest: Bezpiecznie kierujemy na europejskie tory.

Dążymy do zniesienia barier w ramach transeuropejskiego systemu kolei, w szczególności w odniesieniu do podsystemów: „Infrastruktura“, „Energia“ i „Sterowanie – urządzenia przytorowe”. Procesy oceny zgodności wyrobów realizujemy kierując się zasadami bezstronności, otwartości i profesjonalizmu.

Dokumenty

 

CIT jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby (podsystemy).

>> Pobierz dokument <<

CIT jako jednostka notyfikowana do Dyrektywy 2016/797.

>> Pobierz dokument <<