Certyfikacja podsystemów „infrastruktura”, „energia” i
„sterowanie — urządzenia przytorowe”na zgodność
z wymaganiami
dotyczącymi interoperacyjności

Więcej informacji
cit@ceintr.pl
nr tel. +48 71 718 40 10

 

Jednostka Notyfikowana NB 2365 | Jednostka Akredytowana nr AC 164
 

Podstawowe informacje

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Spółka z o.o. (CIT) z siedzibą we Wrocławiu, została utworzona w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych w dniu 26 stycznia 2010 roku.

CIT jest jednostką notyfikowaną nr NB 2365 do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Wykaz jednostek notyfikowanych, które mają kompetencje do oceny zgodności podsystemu „infrastruktura”, podsystemu „energia“ oraz podsystemu sterowanie — „urządzenia przytorowe“ jest zamieszczony w Bazie NANDO.

Misja

Dążymy do zniesienia barier w ramach transeuropejskiego systemu kolei, w szczególności w odniesieniu do podsystemu „infrastruktura“, „energia“ i „sterowanie — urządzenia przytorowe“. Procesy oceny zgodności wyrobów realizujemy kierując się zasadami bezstronności, otwartości i profesjonalizmu. Naszym hasłem przewodnim jest: Bezpiecznie kierujemy na europejskie tory

Niezależnie potwierdzone kompetencje

  • Jednostka notyfikowana – nr NB 2365 w zakresie podsystemu „infrastruktura”, „energia“ i „sterowanie — urządzenia przytorowe“
  • Jednostka akredytowana – akredytacja nr AC 164 jako jednostki certyfikującej wyroby – podsystemy „infrastruktura”, „energia“ i „sterowanie — urządzenia przytorowe“

Wiedza i doświadczenie

Wydaliśmy pierwsze certyfikaty dla podsystemu "infrastruktura" w Polsce, aktualnie prowadzimy kolejnych kilkanaście procesów certyfikacji i jesteśmy rynkowym liderem w tym zakresie. W naszych działaniach opieramy się na wiedzy i doświadczeniu autorytetów świata nauki i ekspertów z dziedziny kolejnictwa.

Oferujemy następujące usługi na rzecz sektora kolei, wykraczające poza zakres certyfikacji